Jsme televize vašeho kraje

Studio Z z 17.07.2016

Nedostatek pedagogů na vysokých školách

Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity

Miroslav Randa, děkan Fakulty pedagogické